th th
en

แสงแดดอ่อนๆ ช่วยป้องกันโรคซึมเศร้าได้จริงหรือ?

 

แสงแดดอ่อนๆ ในยามเช้าจะช่วยลดการสร้างฮอร์โมนเมลาโทนิน ซึ่งเมลาโทนิน เป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการนอนหลับ ความมืดจะทำให้ร่างกายผลิตเมลาโทนินเพิ่มสูงขึ้นเพื่อส่งสัญญาณให้ร่างกายเตรียมพร้อมที่จะหลับ แม้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าบางรายจะใช้เมลาโทนินช่วยในการนอนหลับ แต่ก็ไม่ได้ช่วยรักษาอาการของโรคซึมเศร้าแต่อย่างใด ในทางกลับกันอาจจะส่งผลให้อาการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าให้แย่ลงอีกด้วย ดังนั้น การรับแสงแดดยามเช้าเป็นเวลา 30 – 60 นาที ถือเป็นการรักษาแบบธรรมชาติบำบัด ช่วยให้รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเป่า และเป็นวิธีการป้องกันโรคซึมเศร้าได้อีกด้วย

ที่มา

รศ.ดร.ภญ. จิรภรณ์ อังวิทยาธร (2561). วิตามินดี แสงแดด และอาการซึมเศร้า. จาก https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/441/วิตามินดีแสงแดดและอาการซึมเศร้า/ เข้าถึงข้อมูลวันที่ 23 กันยายน

 

ผู้เขียน วชิรพร ดิษฐสมบูรณ์

ที่มา

รศ.ดร.ภญ. จิรภรณ์ อังวิทยาธร (2561). วิตามินดี แสงแดด และอาการซึมเศร้า. จาก https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/441/วิตามินดีแสงแดดและอาการซึมเศร้า/ เข้าถึงข้อมูลวันที่ 23 กันยายน

กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร