th th
en

นักวิจัย ม.ขอนแก่นพบยีสต์สายพันธุ์ใหม่ ผลิตเอทานอลสูง ยับยั้งจุลินทรีย์ในการผลิตน้ำตาล

นักวิจัย ม.ขอนแก่นพบยีสต์สายพันธุ์ใหม่ ผลิตเอทานอลสูง ยับยั้งจุลินทรีย์ในการผลิตน้ำตาล

กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร