th th
en

Lasers can stimulate the natural healing of deeper skin wounds

กระตุ้นแผลให้สมานตัวเองโดยใช้แสงเลเซอร์

การใช้แสงเลเซอร์ในการเย็บแผล ไม่ประสบความสำเร็จมากนักเนื่องจากเลเซอร์ไม่สามารถลงไปได้ลึกพอโดยไม่ทิ้งความเสียหายไว้กับเนื้อเยื่อ แต่ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาวิธีสมานแผลโดยใช้แสงเลเซอร์ให้มีประสิิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้อุปกรณ์ที่ชื่อว่า waveguide ปักลงไปในแผลเพื่อช่วยนำทางเลเซอร์ลงไปในเนื้อเยื้อ และใช้ร่วมกับสีย้อมทางการแพทย์ที่เรียกว่า rose bengal ที่จะไปดีงเอาอิเล็กตรอนออกมาจากโมเลกุลของคอลลาเจน เมื่อคอลลาเจนเสียอิเล็กตรอนไปมันจะไปสร้างพันธะกับคอลลาเจนโมเลกุลข้างๆ เป็นผลให้ปากแผลเชื่อมสนิทติดกัน 

กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร