th th
en

เทคโนโลยีเปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน

เปลี่ยนขยะให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์และเชื้อเพลิง โดยใช้เทคโนโลยีที่ผ่านการวิจัยและพัฒนามาเกือบ 10 ปี ช่วยแก้ปัญหาขยะล้นบนเกาะสีชัง

กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร