th th
en

Cabinet grants “in-principle” approval to LIGO-India

อนุมัติ (ในหลักการ) แล้ว LIGO-อินเดีย

หลังจากประกาศการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงได้ไม่กี่วัน โปรเจค LIGO-อินเดีย ก็ได้รับอนุมัติในหลักการ มีความคาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้เราศึกษาคลื่นความโน้มถ่วงได้มากขึ้นและช่วยให้นักเด็กๆ-นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เกิดแรงบันดาลใจในการทำวิจัยด้วย

กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร