th th
en

สนช. จับมือ 2 พันธมิตรใช้ไอทีนำร่องสร้าง “นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ”

เปิดตัว "โครงการศูนย์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ"  โดยมีอาคารอุทยานนวัตกรรมเป็นศูนย์กลางเมืองและพื้นที่รอบข้างรัศมี 1 ก.ม. มุ่งเน้นให้เมืองอัจฉริยะนี้มีลักษณะ 3 ประการ คือ

1. เป็นเมืองสุขภาพอัจฉริยะ: แวดล้อมไปด้วยสถานพยาบาล

2. เป็นเมืองอินเทอร์เน็ตอัจฉริยะ: พรั้งพร้อมไปด้วยสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

3. ระบบรัฐบาลอัจฉริยะ: แวดล้อมไปด้วยกระทรวงต่างๆ

กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร