th th
en

New wearable device analyses sweat to detect health problems

แค่สวม ก็รู้ปัญหาสุขภาพ!!

นักวิจัยสหรัฐฯ พัฒนาอุปกรณ์ใหม่ สำหรับแปะบนผิวหนัง ใช้วิเคราะห์เหงื่อเพื่อบอกถึงปัญหาสุขภาพ เช่น ภาวะขาดน้ำ และความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อ เป็นต้น

กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร