ประกาศองค์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เลขที่ 38/2555 เรื่องสอบราคาจ้างจัดทำของที่ระลึก "งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2555" (เข็มกลัดโลหะทรงกลม จำนวน 70,000 ชิ้น)

31 กรกฎาคม 2555