ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดทำของที่ระลึก "งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2555 รวม 2 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

01 สิงหาคม 2555

ชื่อเรื่อง ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดทำของที่ระลึก "งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2555 รวม 2 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น            4,650,000 บาท 
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้          4,650,000 บาท


ลำดับ                           TOR                           วันที่ประกาศ                                                   วันสิ้นสุดการประกาศ 
    1                       การรับฟังคำวิจารณ์        4  กรกฏาคม 2555                                                    7 กรกฏาคม 2555


ที่อยู่ของหน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
อีเมล์แอดเดรส This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2577 9999 ต่อ 1858 1859 1840 
หมายเลขโทรสาร 0 2577 9986 
 

 

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดทำของที่ระลึก

ร่างขอบเขตงาน (TOR)