ตกแต่งห้องสำนักงานอาคารเก็บสร้าง-ซ่อมชิ้นงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ๑ งาน (งบประมาณ ปี ๒๕๖๑)

21 กุมภาพันธ์ 2561