ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำนิทรรศการและการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับภูมิภาค (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี ๒๕๖๐)

11 เมษายน 2561