ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำนิทรรศการและการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (งบประมาณ ปี ๒๕๖๑)

11 เมษายน 2561