ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (งบประมาณ ปี ๒๕๖๑)

11 เมษายน 2561