ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑ (จ้างดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ (Science Competition))

17 กันยายน 2561