ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ (จ้างเหมาให้บริการบริหารจัดการงานระบบประกอบอาคารโครงสร้างและสถาปัตยกรรม)

25 กันยายน 2561