ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ (จ้างเหมาให้บริการบริหารจัดการงานระบบประกอบอาคารโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม เป็นระยะเวลา ๑ เดือน )

06 พฤศจิกายน 2561