ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓ อาคาร (พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี สารสนเทศ อาคารปฏิบัติการ Taxidermy และอาคารเก็บสร้าง-ซ่อมชิ้นงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่)

30 พฤษภาคม 2562