ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบเครือข่ายตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มีนาคม 2563