ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงลิฟท์โดยสารขนาดบรรทุก ๑,๐๐๐ ก.ก. รับส่ง ๖ ชั้น อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน

18 มีนาคม 2563