th th
en

การอบรมเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4

banner shrtscistory2019workshop

 

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ <<Click
กำหนดการอบรม <<Click
โครงสร้างหลักสูตรการอบรม <<Click
แผนที่ห้องอบรม <<Click


--------------------------------------------------------------

โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 เปิดโอกาศให้ผู้ที่สนใจและมีความต้องการพัฒนาทักษะการเขียนของตนด้วย
การอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม กำหนดจัดอบรม วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2562
ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถ. พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เวลา 10.00 น. – 17.30 น.
(รับสมัครผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป)

หมดเขตสมัครเข้าอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าอบรมฯ วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ทาง www.nsm.or.th

รายละเอียดการอบรมเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 <<Click
ใบสมัครการอบรมเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 <<Clickกรอกอีเมล์เพื่อติดตามข่าวสาร