th th
en

The Wonder Treasures

 

The Wonder Treasures
อพวช.ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดแสดงตัวอย่างเอกสารวิชาการทางธรรมชาติวิทยาและตัวอย่างสิ่งมีชีวิตกว่า ๑๐๐ ชนิดที่ได้รับการเก็บรักษามากว่า ๖๐ ปี เพื่อให้เห็นความสำคัญของงานเก็บรักษาตัวอย่างที่จะเป็นฐานความรู้สำหรับการศึกษาวิจัยด้านธรรมชาติวิทยาต่อไป

กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร