th th
en

หอพัก

อาคารเรือนพักนักวิทย์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)

domitory

อาคารเรือนพักนักวิทย์ เป็นอาคารที่ อพวช. สร้างขึ้นเพื่อรองรับการใช้บริการพักค้างแรมสำหรับกิจกรรมของ อพวช. อาทิ ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์
การจัดอบรมสัมมนา การจัดกิจกรรมพิเศษ หรือโรงเรียนต่างจังหวัดที่เดินทางมาใช้บริการการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์และต้องการที่พักค้างแรม


ปัจจุบัน อพวช. เปิดให้บริการที่พัก 2 อาคาร มีรายละเอียดดังนี้

อาคารเรือนพักนักวิทย์ 1


อาคาร/ประเภทห้องพัก


รูปอาคาร/ ห้องพัก


อาคารเรือนพักนักวิทย์ 1

อาคาร 3 ชั้น

 1


ห้องพักเดี่ยว (พักได้ 1 ท่าน)

จำนวน 48 ห้อง

 2


ห้องพักรวม

จำนวน 6 ห้อง รวม 84 เตียง

 3

 

อาคารเรือนพักนักวิทย์ 2


อาคาร/ประเภทห้องพัก


รูปอาคาร/ ห้องพัก


อาคารเรือนพักนักวิทย์ 2

อาคาร 3 ชั้น

 4


ห้องพักเตียงคู่ Twin bed (2 คน: ห้อง)

จำนวน 16 ห้อง

 5


ห้องพักรวม

จำนวน 5 ห้อง รวม 130 เตียง

 6

 

สิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าพัก
อาคารเรือนพักนักวิทย์ 1
-ห้องพักเดี่ยว อุปกรณ์เครื่องนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะทำงาน เก้าอี้
-ห้องพักรวม อุปกรณ์เครื่องนอน ตู้เสื้อผ้า เก้าอี้
-พื้นที่สำหรับพักผ่อนโถงกลางมี โทรทัศน์ โต๊ะ เก้าอี้ หนังสือ นิตยสาร ไว้บริการ
-บริการน้ำดื่ม แบบตู้กดน้ำร้อน - เย็น ชั้น 2 และ 3
-ห้องอาบน้ำรวม

อาคารเรือนพักนักวิทย์ 2
-ห้องรับประทานอาหารชั้น 1
-ห้องรับประทานอาหาร VIP ชั้น 1 พร้อมโทรทัศน์
-ห้องพักแบบเตียงคู่ อุปกรณ์เครื่องนอน โต๊ะทำงาน เก้าอี้ โทรทัศน์ ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดผม อุปกรณ์ในห้องอาบน้ำ น้ำดื่ม ห้องน้ำส่วนตัวภายในห้อง
-ห้องพักรวม อุปกรณ์เครื่องนอน ตู้ล็อกเกอร์เก็บของ ห้องอาบน้ำรวม
-บริการน้ำดื่ม แบบตู้กดน้ำร้อน - เย็น ชั้น 2 และ 3

ข้อปฏิบัติและข้อห้าม สำหรับการเข้าพักของผู้เข้าพัก
1.โปรดรักษาความสะอาดและดูแลทรัพย์สิน ตลอดจนอุปกรณ์ของห้องพักและหอพักไม่ให้เสียหาย
2.โปรดปิดไฟฟ้าและน้ำประปา หลังการใช้งานเพื่อความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม
3.โปรดอย่านำทรัพย์สินมีค่าของท่านทิ้งไว้ในห้องพัก หากเกิดการสูญหายทาง อพวช. จะไม่รับผิดชอบใดๆ
4.โปรดส่งคืนกุญแจห้องเมื่อออกจากห้องพักก่อน ๑๒.๐๐ น. ของวันที่แจ้งออก หากกุญแจสูญหายทาง อพวช. ขอเรียกเก็บเงินค่าประกันกุญแจตามอัตราที่กำหนด
5.ในกรณีที่อุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องพักไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือสูญหายให้ผู้เข้าพักแจ้งผู้ดูแลหอพัก
ทั้งนี้หากการชำรุดนั้นเกิดจากการกระทำของผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักต้องรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สินภายในห้องพักตามราคาที่ อพวช. กำหนด
6.ห้ามนำบุคคลอื่นใดเข้าอาคารที่พักหรือห้องพักก่อนได้รับอนุญาตจาก อพวช. หากมีผู้มาเยี่ยมผู้เข้าพักต้องแจ้งขออนุญาตจากทาง อพวช. ก่อน
และให้ออกจากอาคารที่พักก่อนเวลา 20.00 น.
7.ห้ามส่งเสียงดังหรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนผู้เข้าพักท่านอื่น
8.ห้ามเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพัก
9.ห้ามประกอบอาหารภายในอาคารที่พัก
10.ห้ามนำอาวุธ วัตถุต้องห้าม สารเคมี สารเสพติด วัสดุอันอาจก่อให้เกิดอันตรายเข้ามาในอาคารที่พัก
11.ห้ามดื่มสุรา และสูบบุหรี่ ภายในที่พัก
12.ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดภายในที่พัก
13.ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในที่พัก
14.ห้ามประพฤติหรือกระทำการอันใดที่เสื่อมเสียในทางเพศภายในที่พัก

ภายในห้องพักมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
และเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

อัตราค่าห้องพัก
ห้องพักรวม อัตราคนละ 200 บาท:คืน
ห้องพักเดี่ยว อัตราคนละ 300 บาท:คืน
ห้องพัก Twin bed (2 คน:ห้อง) อัตราห้องละ 800 บาท:คืน
สมาชิก ส่วนลด 10%

เช็คอิน
เปิดให้บริการเช็คอิน 14.00 น.
เช็คเอาท์
เช็คเอาท์ 12.00 น. 

สำรองห้องพัก
สำนักบริการผู้เข้าชม
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2101, 2123
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ห้องพัก อพวช.

กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร