th th
en

อัตราการเข้าชม

images/1513069989596.jpg

 

 

อัตราค่าบริการ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

บัตรรวมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ + พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา + พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้ใหญ่/ครู-อาจารย์  100 บาท
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า    ผู้ใหญ่/ครู-อาจารย์  200 บาท

***ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าสำหรับผู้ใหญ่/ครู-อาจารย์ ท่านละ 100 บาท(จนถึง 30 กันยายน 2563)*** 
นักเรียน /นักศึกษาปริญญาตรี(ไม่เกิน 24 ปี* โปรดแสดงบัตร)  /ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)  **เข้าชมฟรี

 

>>>Click จองเข้าชม
**ระบบรับจองจะปิดรับการจองเข้าชมล่วงหน้า 1 วันในเวลา 14.00น.**

 

 สอบถามเพิ่มเติม หมายเลข 0 2577 9999 ต่อ 2122, 2123

 

 

กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร