แสงสีฟ้าภัยเงียบต่อร่างกาย | Science Around Us SS2

แสงสีฟ้าเราสามารถพบเจอได้ทุกที่ และในปัจจุบันมีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแสงสีฟ้าในระยะเวลานานๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เมื่อเราได้รับแสงสีฟ้าเป็นระยะเวลานาน สามารถก่อให้เกิดโรคได้ ไปติดตามกันเลยครับว่าแสงสีฟ้าเป็นภัยเงียบต่อร่างกายได้อย่างไร

Related