ดร.พีรนุช กัณหดิลก คว้ารางวัลศิษย์เก่าสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเชิงบวก ในงาน Study UK Alumni Awards 2022-2023

ดร.พีรนุช กัณหดิลก คว้ารางวัลศิษย์เก่าสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเชิงบวก ในงาน Study UK Alumni Awards 2022-2023

10-02-2023
PREE01

7 กุมภาพันธ์ 2565 / ดร.พีรนุช กัณหดิลก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รับ Certificate Social Action Award Short-listed Alumni ถือเป็นรางวัลที่มอบให้สำหรับศิษย์เก่าที่มีส่วนร่วมและมุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวกและพัฒนาชีวิตของผู้อื่น โดยมี คุณ Mark Gooding, British Ambassador to Thailand และคุณ Helga Stellmacher Director of British Council Thailand เป็นผู้มอบรางวัลฯ ดังกล่าว ในงาน Study UK Alumni Awards Thailand 2023 จัดโดย บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับ สถานทูตอังกฤษ ณ British Club Bangkok 
 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน