รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

วันที่่
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ดาวน์โหลด
ยอดวิว
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
115 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
85 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
103 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
83 ครั้ง