ฟิวเจอร์เรียม

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งอนาคต
อ่านต่อ

นิทรรศการของ ฟิวเจอร์เรียม

Booking your visitจองเข้าชมพิพิธภัณฑ์

ดูรายละเอียด

Virtual Museum

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 360 องศา

เผยแพร่ข้อมูลความรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถเข้าชมได้ตลอดเวลา แค่เพียงปลายนิ้วสัมผัสก็จะได้เห็นภาพเสมือนเดินทางไปชม ด้วยตาตนเอง ทั้งยังเปิดประสบการณ์ เสริมสร้างการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนทั่วไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด