รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

วันที่่
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ดาวน์โหลด
ยอดวิว
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2563
206 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนตุลาคม 2563
174 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกันยายน 2563
128 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2563
163 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกรกฎาคม 2563
125 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมิถุนายน 2563
156 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤษภาคม 2563
151 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนเมษายน 2563
147 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมีนาคม 2563
173 ครั้ง
มาตรฐานการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
139 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2563
145 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2562
148 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561
165 ครั้ง