รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

วันที่่
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ดาวน์โหลด
ยอดวิว
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2563
106 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนตุลาคม 2563
86 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกันยายน 2563
67 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2563
79 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกรกฎาคม 2563
59 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมิถุนายน 2563
79 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤษภาคม 2563
68 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนเมษายน 2563
61 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมีนาคม 2563
93 ครั้ง
มาตรฐานการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
70 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2563
63 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2562
74 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561
93 ครั้ง