รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

วันที่่
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ดาวน์โหลด
ยอดวิว
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2563
153 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนตุลาคม 2563
137 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกันยายน 2563
99 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2563
124 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกรกฎาคม 2563
93 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมิถุนายน 2563
124 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤษภาคม 2563
115 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนเมษายน 2563
113 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมีนาคม 2563
132 ครั้ง
มาตรฐานการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
103 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2563
105 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2562
115 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561
130 ครั้ง