รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

วันที่่
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ดาวน์โหลด
ยอดวิว
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2563
135 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนตุลาคม 2563
116 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกันยายน 2563
86 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2563
109 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกรกฎาคม 2563
81 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมิถุนายน 2563
105 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤษภาคม 2563
92 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนเมษายน 2563
99 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมีนาคม 2563
117 ครั้ง
มาตรฐานการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
90 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2563
92 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2562
99 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561
116 ครั้ง