รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

วันที่่
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ดาวน์โหลด
ยอดวิว
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2563
14 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนตุลาคม 2563
13 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกันยายน 2563
7 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2563
10 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกรกฎาคม 2563
13 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมิถุนายน 2563
11 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤษภาคม 2563
11 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนเมษายน 2563
7 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมีนาคม 2563
11 ครั้ง
มาตรฐานการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
13 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2563
6 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2562
11 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561
12 ครั้ง