รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

วันที่่
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ดาวน์โหลด
ยอดวิว
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2563
52 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนตุลาคม 2563
37 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกันยายน 2563
28 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2563
38 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกรกฎาคม 2563
30 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมิถุนายน 2563
38 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤษภาคม 2563
33 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนเมษายน 2563
25 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมีนาคม 2563
36 ครั้ง
มาตรฐานการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
29 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2563
29 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2562
27 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561
37 ครั้ง