พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

  พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการในปีพ.ศ. 2555 จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความรู้ ประโยชน์ และความสำคัญของเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมคนไทยสู่สังคมดิจิทัล สร้างความตระหนักรู้เท่าทันเทคโนโลยีซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ
อ่านต่อ

นิทรรศการของ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

Booking your visitจองเข้าชมพิพิธภัณฑ์

ดูรายละเอียด