โซน 2 การสื่อสารยุคก่อนประวัติศาสตร์

การสื่อสารยุคก่อนประวัติศาสตร์                                                                                                                                                                     พบกับจุดเริ่มต้นแห่งการสื่อสารที่แสดงให้เห็นศักยภาพของมนุษย์ในการคิดค้น หาวิธีการ เครื่องมือต่างๆ ในการเอาชนะข้อจำกัดต่าง ๆ เพื่อบรรลุภารกิจในการสื่อสาร โดยมนุษย์ในสมัยนั้นไม่อาจรู้ได้ว่า สิ่งที่คิดค้นนั้น ได้กลายเป็นก้าวแรกสู่เทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยเปลี่ยนโลกถัดจากนี้ไปแบบก้าวกระโดด

 

Highlight

     - การบันทึก เป็นการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารอย่างหนึ่ง ในอดีต มนุษย์คิดค้นวิธีและอุปกรณ์การบันทึกไว้หลากหลายชนิด 

 

 

 หน้าหลัก

สารสนเทศ

โซน 3 การสื่อสารยุคอิเล็กทรอนิกส์

สารสนเทศ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน