โปรแกรมสำหรับโรงเรียน ปี 2567

โปรแกรมสำหรับโรงเรียน ปี 2567

 

School Program 2024

เรียนรู้นอกห้องเรียนไปกับ อพวช. พิเศษ! โปรแกรมสำหรับโรงเรียนโดยเฉพาะ
อ้างอิงตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

     1. 21st Century Skills
     2. STEAM Education
     3. SCREAM Education

วางใจ ให้ อพวช. ช่วยส่งเสริมความรู้ให้นักเรียนของคุณ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หลากหลายเนื้อหา แตกต่างกันไปตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆ

วันที่่
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ดาวน์โหลด
ยอดวิว
Chiang Mai | NSM Science Square
177 ครั้ง
The Street Ratchada | NSM Science Square
245 ครั้ง
Korat | NSM Science Square
172 ครั้ง
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
38 ครั้ง
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
32 ครั้ง
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
32 ครั้ง
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
49 ครั้ง