ข่าวสาร อพวช

ข่าวสาร อพวช

ข่าวสาร อพวช

01

อพวช. ร่วมกับ สมาคมวิทย์ฯ ยินดี 2 ทีมเยาวชนไทยคว้ารางวัลการประกวดโครงงานวิทย์ฯ ในการแข่งขัน “The 9th ASEAN plus Three Junior Science Odyssey (APT JSO-9)”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งตัวแทนเยาวชนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน “The 9th ASEAN plus Three Junior Science Odyssey (APT JSO-9)” ภายใต้หัวข้อ “การสร้างอนาคตที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม” ผลปรากฏว่า 2 ทีมเยาวชนไทยจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ คว้ารางวัลเหรียญเงิน (silver award) จากการประกวดฯ ในเวทีระดับนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-23 มิถุนายน 2022 รูปแบบออนไลน์ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

25-06-2022 28
01

เปิดเวทีเฟ้นหานักสื่อสารวิทย์ฯ เล่าวิทย์ให้ปัง ฟังแล้วว๊าว! ในการแข่งขัน “SiT Talks : Science inspired by Teen 2022”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) จัดการแข่งขัน “SiT Talks : Science inspired by Teen 2022” ขึ้น เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เฟ้นหานักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ พร้อมถ่ายทอดเรื่องราววิทย์ฯ รอบตัวให้น่าสนใจ เพื่อกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์    อันนำไปสู่การสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็งและยั่งยืน ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 130,000 บาทเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. 65 นี้

23-06-2022 48
01

อพวช. ร่วมกับ กฟผ. จัดกิจกรรม Junior Influencer for Youth Power @ Bang Kruai

22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา นางสาวจีรพัชรินทร์ อรรถจินดา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ปรางทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมเปิดกิจกรรม Junior Influencer for Youth Power @ Bang Kruai  เพื่อให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะความสามารถด้านการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความสำคัญของพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่สังคม ในฐานะนักสื่อสารและเป็นผู้นำเยาวชน (Influencer) ทั้งนี้ ได้ร่วมชมผลงานนำเสนอของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว ณ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี

23-06-2022 21