ข่าวสาร อพวช

ข่าวสาร อพวช

ข่าวสาร อพวช

SX002

อพวช. ร่วมสร้างสังคมสมดุลปลูกฝังเยาวชนสู่ความยั่งยืน ในงาน “SX 2022”

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ อพวช. ร่วมเปิดงาน Sustainability Expo 2022 หรือ SX 2022 และเยี่ยมชมบูธ ที่ อพวช. นำมาจัดแสดงภายในงานฯ เพื่อปลุกกระแสร่วมสร้างสมดุลที่ดี และปลูกฝังเยาวชนสู่ความยั่งยืน โดย อพวช. ชวนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่าน 4 บูธไฮไลท์ อาทิ Future life inspired by Futurium, I GOT IT ! Art & Science for Sustainable Society by NSM, Design by Experience, The Beach Detective: ซากปริศนาบนชายหาด โดยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565 นี้ เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

27-09-2022 24
แผนการจัดการเรียนรู้ “จรวดขวดน้ำเพื่อการศึกษา”

ครูศิริวัฒน์ฯ จากโรงเรียนพบพระวิทยาคม คว้า 2 รางวัล ในการประกวด แผนการจัดการเรียนรู้ “จรวดขวดน้ำเพื่อการศึกษา” พร้อมเป็นตัวแทนนำเสนอผลงานในเวทีนานาชาติต่อไป

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่) มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ กลุ่มบริษัททรู จัดประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ “จรวดขวดน้ำเพื่อการศึกษา” รอบชิงชนะเลิศ

25-09-2022 28
SITFINAL1

กชกรฯ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ คว้าที่ 1 ในการแข่งขัน “SiT Talks : Science inspired by Teen 2022”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) จัดการแข่งขัน “SiT Talks : Science inspired by Teen 2022” รอบชิงชนะเลิศ ขึ้น ผลปรากฏ นางสาวกชกร คล่องแคล่ว จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง คว้ารางวัลชนะเลิศ ในหัวข้อ “I had no Father, but I have two Mothers” โดยสามารถถ่ายทอดเรื่องราววิทย์ฯ ได้สนุกและเข้าใจง่าย

24-09-2022 42