ข่าวสาร อพวช

ข่าวสาร อพวช

ข่าวสาร อพวช

1

NSM X edx X Gammaco นำเอกชน ร่วมพัฒนากิจกรรม เปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ ขับเคลื่อนนโยบาย รมว.อว.

ปทุมธานี – 18 เมษายน 2567 – ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (NSM) นายจักรริน จันทรวิสูตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด และ นายเดวิด แจ็คสัน ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการเงิน บริษัท edx Education จำกัด ผู้ผลิตสื่อการเรียนรู้ชั้นนำจากประเทศออสเตรเลีย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการที่จะร่วมกันพัฒนากิจกรรมด้าน STEM และ Coding ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัย ตามนโยบายนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) “เอกชนนำ-รัฐสนับสนุน” โดย NSM จะนำกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นนี้ ถ่ายทอดสู่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศผ่านทางคาราวานวิทยาศาสตร์ และห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ที่ NSM ต่อไป

19-04-2024
1

ไอริณ อินทรทัต คว้าชนะเลิศ SiT Talks 2024 กับการเล่าเรื่อง ChatGPT สุดล้ำ!

3 เมษายน 2567 / ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ร่วมแสดงความยินดี พร้อมเป็นประธานมอบรางวัลการแข่งขัน “SiT Talks: Science inspired by Teen 2024” รอบชิงชนะเลิศ เวทีเฟ้นหาเยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาเล่าวิทย์ให้ว้าวใน 3 นาที ผลปรากฏว่า นางสาวไอริณ อินทรทัต จากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง ในหัวข้อเรื่อง Inside the genius mind of ChatGPT, the technology that understand us ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท ณ ห้อง IT Theater พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ NSM ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

04-04-2024
1

NSM จัดอบรมการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness)

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เป็นประธานเปิดการอบรม “การเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์” (Cybersecurity Awareness) โดยมี นาวาอากาศเอก เฉลิมชัย วงษ์เกตุ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เป็นวิทยากรในการอบรมฯ ให้กับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อพ. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองตกเป็นเหยื่อจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกรูปแบบ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ณ ห้องแสงเดือน-แสงเทียน พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

04-04-2024
1

NSM ร่วมแสดงความยินดี "คนดีศรี อว." ประจำปี 2566

2 เมษายน 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติแก่ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 และ “คนดีศรี อว.” ประจำปี 2566 นางสาวฐาปนี อัศวโชคชัย ผู้อำนวยการกองสารสนเทศการตลาด อพวช. และ นางสาวสุภาวดี เที่ยงบางหลวง นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ อพวช. ร่วมเป็น 2 ใน 16 ผู้รับรางวัล "คนดีศรี อว." รางวัล "คนดีศรี อว." มอบให้กับบุคคลผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี และมีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ อพวช. ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการ อพวช. น.ส.ศิริรัตน์ เสริมวิฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักบริการกลาง อพวช. ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

02-04-2024