ข่าวสาร อพวช

ข่าวสาร อพวช

ข่าวสาร อพวช

GGGoe01

NSM ลงนามความร่วมมือกับ Guangxi Zhuang Autonomous Region Science and Technology Museum เพื่อส่งเสริมความตระหนักด้านวิทย์ให้กับเยาวชน 

29 พฤศจิกายน 2566 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ NSM  ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ Guangxi Zhuang Autonomous Region Science and Technology Museum เพื่อร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนและประชาชนผ่านการจัดแสดงกิจกรรมและนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงการร่วมพัฒนางานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของ อพวช. ทั้งนี้ ผศ.ดร.รวินฯ ได้เข้าร่วมงาน Belt and Road Initiative Science Museum International Symposium (BRISMIS) ภายใต้แนวคิดหลัก “Making Life Better for All: STEM Education in an Informal Context” โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ อพวช. ดร.นพรัตน์ เทพเทพา ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และเจ้าหน้าที่ อพวช. เข้าร่วม โดยงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 ณ China Science and Technology Museum (CSTM) กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

29-11-2023
NSMBB01

NSM ลงนามความร่วมมือกับ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้กับเยาวชน

28 พฤศจิกายน 2566 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ลงนามความร่วมมือกับ พลเรือตรีอนันท์ สุราวรรณ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เพื่อร่วมมือกันสื่อสารและสร้างทัศนคติเชิงบวกด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้กับเยาวชน โดยมี นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ อพวช. ดร.พีรนุช กัณหดิลก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยศาสตร์ อพวช. พร้อมด้วย นาวาเอก สุริยัน สำราญใจ เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และนาวาเอก เจษฎา เหลืองวงษ์ รองผู้บังคับการกรมรบพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมยูเรก้า ชั้น 2 สำนักงาน อพวช. พร้อมกันนี้ คณะจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

28-11-2023
NSM-SCISCI01

NSM ขนขบวนความสนุกวิทย์ฯ จัดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.ยโสธร”

28 พฤศจิกายน 2566 / นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.ยโสธร” โดยมี ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM และดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน อาทิ นิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งงานฯ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จ.ยโสธร

28-11-2023
SCI-FIC018

NSM ร่วมกับ เครือข่ายพันธมิตร จัดการ “อบรมพัฒนาทักษะการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์”

25 พฤศจิกายน 2566 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด จัด “อบรมพัฒนาทักษะการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์” ส่วนหนึ่งในกิจกรรมของ “โครงการประกวดนิยายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้ที่สนใจในวิทยาศาสตร์ที่มีใจรักงานเขียน ได้รับประสบการณ์ในการฝึกทักษะด้านการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อนำไปเป็นแนวคิดในการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต ณ ห้อง IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

27-11-2023
FL012014

NSM ขอแสดงความยินดี กับ “นางสาวปาณิสรา วงศ์ทวีพิทยากุล” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากเวทีนักสื่อสารระดับโลก “FameLab International 2023”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปาณิสรา วงศ์ทวีพิทยากุล ผู้ชนะจากการแข่งขัน “FameLab Thailand 2023” ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการแข่งขัน FameLab International Competition 2023 (Online) เวทีนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ระดับโลก โดยได้นำเสนอในหัวข้อ “3D Food printer” ผลปรากฏว่าสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มาครอง สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย พร้อมยกระดับเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์คนไทยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ

27-11-2023
MOUNSM01

NSM ลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน วทน. พร้อมสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับเยาวชน

23 พฤศจิกายน 2566 / ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ลงนามความร่วมมือกับ ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อร่วมมือกันสื่อสารและสร้างทัศนคติเชิงบวกด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเฉพาะในการจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน วทน. ให้กับเยาวชนนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเยาวชนในชนบทและพื้นที่ห่างไกลในอนาคต โดยมี นายสุวิทย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน อพวช. และผศ.ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามฯ ดังกล่าว พร้อมคณะผู้บริหาร อพวช. ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงานครบรอบ 50 ปี กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ หอประชุม 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

24-11-2023