ข่าวสาร อพวช

ข่าวสาร อพวช

ข่าวสาร อพวช

UNITI01

อพวช. ร่วมด้วย สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา และศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปิดเวทีสร้างนักสื่อสารวิทย์ฯ ผ่านโครงการ “UNiTi Talks” ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมด้วย สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) เปิดเวทีการประกวดในโครงการ University Students’ Science, Technology and Innovation Talk (UniTi Talks) ในหัวข้อ “UniTi Talks on STI for Sustainable Community ฉากทัศน์ชุมชนที่ฉันอยากเห็น ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” เพื่อค้นหานิสิต นักศึกษา มาร่วมสร้างสังคมนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ชิงรางวัลและทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

04-02-2023 15
CEO-04-1

อพวช. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร Digital CEO รุ่นที่ 6

4 กุมภาพันธ์ 2566 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายแนะนำหน่วยงานแก่คณะผู้อบรมหลักสูตร "ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6" โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม อดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) มาร่วมบรรยายหัวข้อ “เปลี่ยนอย่างไรให้เป็นองค์กรดิจิทัลรับภาวะปกติใหม่ (Smart Organizations for New Normal)” และนายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ อพวช. ร่วมบรรยายในหัวข้อ "การใช้เครื่องมือดิจิทัล เพื่อการศึกษาในยุควิถีใหม่" โดยมีคณะผู้อบรมหลักสูตรฯ เข้าร่วมกว่า 90 คน ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

04-02-2023 12
INNO01

อพวช. ชวนสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ในบูธ “NSM Maker Space จากสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม” ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566”

2 ก.พ. 2566 / ไบเทค บางนา -- องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชวนเที่ยวบูธ อพวช. “NSM Maker Space จากสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม” ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566” (Thailand Inventors’ Day 2023) ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-17.00 น. ณ อีเว้นท์ ฮอลล์ 100-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 24 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ การทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” โดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปาฐกถาพิเศษภายในงาน ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “สำหรับนิทรรศการที่ อพวช. นำไปจัดแสดงภายในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566” (Thailand Inventors’ Day 2023) นั้น เป็นการเสริมสร้างกระบวนการการสร้างนวัตกรรมอย่างง่ายโดยมุ่งเน้นการลงมือทำ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานและพัฒนาต่อยอดสู่นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน โดยสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม และยังมีการนำผู้สูงอายุในวัยเกษียณจากโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุด้วยการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ซึ่ง อพวช. ร่วมกับ วช. พัฒนาทักษะมาอย่างต่อเนื่อง ร่วมทำหน้าที่เป็นอาสาอาวุโสแนะนำนิทรรศการและแชร์ประสบการณ์สร้างสรรค์สิงประดิษฐ์ ภายในนิทรรศการ “NSM Maker Space จากสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-17.00 น. ณ อีเว้นท์ ฮอลล์ 100-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา อีกด้วย

02-02-2023 38
NSM-INNO01

อพวช. ร่วมจัดกิจกรรมในวันนักประดิษฐ์ 2566 : THAILAND INNOVATIONS' DAY 2023

องค์การพิพิภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมจัดกิจกรรมในวันนักประดิษฐ์ 2566 : THAILAND INNOVATIONS' DAY 2023 จัดเต็มกิจกรรมเวิร์คช็อป อาทิ กิจกรรม Mechanical Linkages, กิจกรรม Hydraulic Toys, กิจกรรม Bug Battle Bot, กิจกรรมนกตกรัง และกิจกรรม Syringe Rocketyringe Rocket  ที่ขนความสนุกวิทย์กระจายไป 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ, จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา ชั้น 5 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี ซึ่งกิจกรรมฯ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://inventorsdayregis.com

02-02-2023 46
NSMTB1

อพวช. ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ถ่ายทอดเรื่องราวงานวิจัยจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในนิทรรศการ “UMI” จักรวาล มนุษย์ สติปัญญา

1 กุมภาพันธ์ 2566 / นางสาวจีรพัชรินทร์ อรรถจินดา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย นายซาช่า ฟาบริ (Mr. Sascha Fabri) รองผู้อำนวยการและหัวหน้าแผนกภาษาและวิชาการ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ร่วมเปิดนิทรรศการ "UMI" จักรวาล มนุษย์ สติปัญญา ที่ผสมผสานการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ กับการนำเสนองานวิจัยจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่ทันสมัย และแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการวิจัยต่าง ๆ ที่วิทยาศาสตร์นั้นได้กลายเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมและมรดกท้องถิ่น โดยนิทรรศการฯ ชุดนี้ จะจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา ชั้น 5 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ

02-02-2023 8
RAYONG01

อพวช. เปิดความสนุกและความมหัศจรรย์ด้านวิทย์ฯ ในงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” จ.ระยอง

31 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานเปิดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.ระยอง” โดยมี นายนิติ บุณยเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและการผลิตสื่อ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย นางอัญชลี อิสสรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" อ.แกลง จ.ระยอง

02-02-2023 5