เสวนาออนไลน์

เสวนาออนไลน์

NSM Research Sharing | NSM Research Café

NSM Research Sharing | NSM Research Café

รับชมบันทึกการบรรยาย คลิก


ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานวิจัยสู่การนำไปได้ใช้จริงกับ NSM Research Cafe ครั้งที่ 3 “NSM Research Sharing”


พบกับ วิทยากร
ดร.กรรณิการ์ เฉิน
ดร.ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ


ดำเนินรายการโดย
นายชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

27-01-2023
จากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์

จากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์ | NSM Research Café

รับชมบันทึกการบรรยาย คลิก


จริงหรือไม่ที่งานวิจัยไทยไม่ขึ้นหิ้ง?
มาร่วมกันค้นหาคำตอบกับนักวิจัยมืออาชีพ ในการพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า กับ NSM Research Cafe ครั้งที่ 2 “จากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์”


พบกับ วิทยากร
รศ.ดร. รุ่งรวี จิตภักดี
ศ.ดร. อลิสา วังใน


ดำเนินรายการโดย
นายชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

17-01-2023
การศึกษาและสถานภาพความรู้ประวัติวิทยาศาสตร์ไทย | NSM Research Café

การศึกษาและสถานภาพความรู้ประวัติวิทยาศาสตร์ไทย | NSM Research Café

รับชมบันทึกการบรรยาย คลิก


ร่วมย้อนรอยวันวานรากฐานของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขไทย จากอดีตสู่ปัจจุบัน ในหัวข้อ "การศึกษาและสถานภาพความรู้ประวัติวิทยาศาสตร์ไทย" กับ NSM Research Café ครั้งที่ 1


พบกับ วิทยากร
รศ. ฉลอง สุนทราวาณิชย์ วิทยากร
และ นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์


ดำเนินรายการโดย
นายชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

22-12-2022