คาราวานวิทยาศาสตร์สายอาชีพ (สายสีน้าเงิน)

คาราวานวิทยาศาสตร์สายอาชีพ (สายสีน้าเงิน)

คาราวานวิทยาศาสตร์สายอาชีพ (สายสีน้าเงิน)

สนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามอัธยาศัย บนพื้นฐานแนวความคิด “สร้างคน สร้างอาชีพสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” เพื่อเป็นการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมของคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยกิจกรรมต่าง ๆ ของคาราวานวิทยาศาสตร์ มุ่งหวังให้คนไทยรู้จักการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ การปฏิวัติตนเอง สร้างความสามารถในการแข่งขัน และตอบรับกับนโยบาย Thailand 4.0

 >  ชมนิทรรศการสนุกกับอาชีพวิทย์ แบบ ONLINE

แผนกำหนดการจัดกิจกรรม ประจำปี 2564

 

กำหนดการ จังหวัด สถานที่จัดกิจกรรม
17 - 20 ธ.ค. 63     กรุงเทพฯ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง
11 - 14 มี.ค. 64 สุพรรณบุรี โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี
 18 - 21 มี.ค. 64 สมุทรปราการ โรบินสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ
 25 - 28 มี.ค. 64 ชัยภูมิ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชัยภูมิ
    1 - 4 เม.ย. 64 สุรินทร์ โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุรินทร์
  8 - 11 เม.ย. 64 ปราจีนบุรี โรบินสันไลฟ์สไตล์ ปราจีนบุรี
15 - 18 เม.ย. 64 จันทบุรี โรบินสันไลฟ์สไตล์ จันทบุรี (เลื่อน)
22 - 25 เม.ย. 64    เพชรบุรี โรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี (เลื่อน)
     3 - 6 มิ.ย. 64 สกลนคร โรบินสันไลฟ์สไตล์ สกลนคร
 10 - 13 มิ.ย. 64 ร้อยเอ็ด โรบินสันไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด
 17 - 20 มิ.ย. 64 ชลบุรี โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชลบุรี (อมตะนคร)
 24 - 27 มิ.ย. 64 ฉะเชิงเทรา โรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา
     1 - 4 ก.ค. 64 ชลบุรี (อ.ศรีราชา)   โรบินสันไลฟ์สไตล์ บ่อวิน
   8 - 11 ก.ค. 64 สระบุรี โรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี
15 - 18 ก.ค. 64 ราชบุรี โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชบุรี

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม