อาหาร

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีร้านอาหาร และเครื่องดื่มให้บริการแก่ผู้เข้าชมบริเวณชั้น 1 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

*ใบสั่งจองอาหารกล่องสำหรับหมู่คณะ

ร้านอาหาร

ร้านอาหาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2122, 2123

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน