อาหาร

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีร้านอาหาร และเครื่องดื่มให้บริการแก่ผู้เข้าชมบริเวณชั้น 1 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

*ใบสั่งจองอาหารกล่องสำหรับหมู่คณะ

ร้านอาหาร

RAMA9

เนื่องด้วยสถานการณ์การขึ้นราคาของวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง  บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด  ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดทำอาหารกล่อง จึงมีความจำเป็นต้องปรับราคาอาหารกล่อง เพื่อให้เหมาะสมกับต้นทุนอาหารที่เปลี่ยนไป โดยขอปรับขึ้นราคาอาหารกล่อง มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

อพวช. ขอขอบคุณท่าน ที่ไว้วางใจในการรับบริการอาหารด้วยดีเสมอมา หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2122 หรือ 2123
E-mail: nsm_mkt@nsm.or.th

ข่าวสารที่่คล้ายกัน