อัตราเข้าชม

อัตราเข้าชม

05-11-2021
price

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ผู้ใหญ่/ครู-อาจารย์  ราคา 100 บาท

  • บัตรรวมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
  • พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
  • พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ใหญ่/ครู-อาจารย์  ราคา 100 บาท

  • พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

 

ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)  **เข้าชมฟรี
นักเรียน /นักศึกษาปริญญาตรี(ไม่เกิน 24 ปี* โปรดแสดงบัตร)  

*เป็นราคาเข้าชม: 1 ท่าน

สอบถามเพิ่มเติม หมายเลข 0 2577 9999 ต่อ 2122, 2123

ข่าวสารที่่คล้ายกัน