อัตราเข้าชม และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

อัตราเข้าชม และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

17-11-2021
4M

อัตราเข้าชม

อัตราค่าบริการ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
เลขที่ 39 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ + พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา + พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใหญ่ท่านละ 100 บาท
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ผู้ใหญ่ท่านละ 200 บาท
เด็กนักเรียน(ไม่เกิน 18 ปี)/ นักศึกษาปริญญาตรี(ไม่เกิน 24 ปี* โปรดแสดงบัตรนักศึกษา)/ ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)  **เข้าชมฟรี*
**เป็นราคาเข้าชม: 1 ท่าน

**ราคากิจกรรมเสริมการเรียนรู้สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์การจองเข้าชม**
https://ticket.nsm.or.th

ตารางกิจกรรมเสริมการเรียนรู้
https://www.nsm.or.th/nsm/th/Events_Months

สอบถามเพิ่มเติม หมายเลข 0 2577 9999 ต่อ 2122, 2123

ข่าวสารที่่คล้ายกัน