อัตราเข้าชม และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

อัตราเข้าชม และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

17-11-2021

อัตราเข้าชม

อัตราค่าบริการ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

บัตรรวมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ + พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา + พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้ใหญ่/ครู-อาจารย์  100 บาท
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า    ผู้ใหญ่/ครู-อาจารย์  200 บาท


นักเรียน /นักศึกษาปริญญาตรี(ไม่เกิน 24 ปี* โปรดแสดงบัตร)  /ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)  **เข้าชมฟรี

*เป็นราคาเข้าชม: 1 ท่าน

สอบถามเพิ่มเติม หมายเลข 0 2577 9999 ต่อ 2122, 2123

ข่าวสารที่่คล้ายกัน