คาราวานวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน (สายสีส้ม)

คาราวานวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน (สายสีส้ม)

คาราวานวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน (สายสีส้ม)

 คาราวานวิทยาศาสตร์ ที่จัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่มีความสนใจ กิจกรรมจะได้รับการจัดในรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสมของลักษณะงาน พื้นที่การจัดกิจกรรม รวมถึงลักษณะของกลุ่มผู้เข้าชม

แนวทางการดำเนินงาน
     คาราวานวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ สนใจ ตามวัน เวลา และระยะเวลาตามความเหมาะสม ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ นั้นๆ

รูปแบบกิจกรรม : นิทรรศการและกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับพื้นที่และรูปแบบงาน


กองคาราวานวิทยาศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน
ติดต่อสอบถาม :

Email: scrv@nsm.or.th

โทรศัพท์ 0 2577 9999 ต่อ 1470

โทรสาร 0 2577 9900

ข่าวสารที่่คล้ายกัน