ข่าวสาร อพวช

ข่าวสาร อพวช

ข่าวสาร อพวช

TOYAU01

NSM เผยผลชิงชัย “การแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมของเล่นต้นแบบเพื่อศตวรรษที่ 21”ของเล่นวิทย์ฯ สู่การสร้างอาชีพ

ปทุมธานี – เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM    ประกาศผล “การแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมของเล่นต้นแบบเพื่อศตวรรษที่ 21 ด้วยของเล่นกลไก” (2024 Innovative Science Toys Competition : Automata Toys) รอบชิงชนะเลิศ ผลปรากฏว่า  ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับเยาวชน ได้แก่ นางสาวชมมณี พระศรี และนางสาวณัฐจรีย์ ธูสรานนท์ กับ ผลงาน “Rolling Marble” และระดับบุคคลทั่วไป ได้แก่ นายหิรัญ คุณประโยชน์ ในผลงาน “Gravity Zoone” พร้อมส่งเสริมนักออกแบบ ผู้ผลิตของเล่นวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนารูปแบบของเล่นวิทยาศาสตร์ที่สร้างสรรค์และหลากหลายในอนาคต

25-06-2024
BOD01

คณะกรรมการ อพวช. ประชุมและตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการ “ฟิวเจอร์เรียม”

24 มิถุนายน 2567 / นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประธานกรรมการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมคณะกรรมการ อพวช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ อพวช. ครั้งที่ 6/2567 พร้อมตรวจเยี่ยมความคืบหน้าของโครงการ “ฟิวเจอร์เรียม” พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ของ อพวช. ที่กำลังจะเปิดให้บริการภายในปี 2568 โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ อพวช. พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม The Blank Space อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

25-06-2024
io0125

NSM ให้การต้อนรับ คณะพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

23 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ให้การต้อนรับ ดร.พรรณี สอาดฤทธิ์ รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย คุณนัฐรดา มิตรปวงชน รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ฯ หัวหน้างานกลุ่มนิทรรศการ พร้อมคณะ และศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงานนิทรรศการ การบริหารจัดการคลังตัวอย่างอ้างอิงของ NSM พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในด้านวิชาการ วัตถุพิพิธภัณฑ์ และการพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

24-06-2024
NSM-NMO1

NSM จัดกิจกรรม “Science Museum Open House เปิดประตูสู่ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์”

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Science Museum Open House เปิดประตูสู่ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์” พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Museum กับการส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 74 คน จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมเสริมศึกษาของ NSM ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

24-06-2024
NSM01

NSM ร่วมผนึกกำลัง ขนขบวนความสนุกวิทย์ฯ โชว์ในงาน "อว. แฟร์ "

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ( อว.) เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. SCI POWER FOR FUTURE THAILAND ระดับภูมิภาค” หรือ "อว. แฟร์" โดยเริ่มที่แรก ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อแสดงศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจนวัตกรรม สตาร์ทอัพ ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยให้เติบโตและแข่งขันได้ในระดับโลก รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความตระหนัก และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในทุกช่วงวัย โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM และคณะผู้บริหาร อว. เข้าร่วมงานฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ NSM ได้นำนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่” ชุด Science for Fun ในรูปแบบนิทรรศการสื่อสัมผัสที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไปร่วมจัดแสดงภายในงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

21-06-2024