โปรแกรมสำหรับโรงเรียน ปี 2565

โปรแกรมสำหรับโรงเรียน ปี 2565

 

School Program 2022

เรียนรู้นอกห้องเรียนไปกับ อพวช. พิเศษ! โปรแกรมสำหรับโรงเรียนโดยเฉพาะ
อ้างอิงตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

     1. 21st Century Skills
     2. STEAM Education
     3. SCREAM Education

วางใจ ให้ อพวช. ช่วยส่งเสริมความรู้ให้นักเรียนของคุณ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หลากหลายเนื้อหา แตกต่างกันไปตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆ

วันที่่
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ดาวน์โหลด
ยอดวิว
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
10 ครั้ง
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
42 ครั้ง
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
10 ครั้ง
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
24 ครั้ง
Chiang Mai | NSM Science Square
18 ครั้ง
The Street Ratchada | NSM Science Square
26 ครั้ง