คาราวานวิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาค (สายสีชมพู)

คาราวานวิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาค (สายสีชมพู)

     สนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามอัธยาศัย ผ่านชิ้นงานสื่อสัมผัสและกิจกรรมที่หลากหลายของ อพวช. ซึ่งนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกทักษะและกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ผ่านการทดลองด้วยตนเอง สร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้อย่างสนุกสนานที่จะช่วยกระตุ้นให้เยาวชนสนใจ เข้าใจ และเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

         คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. พร้อมแล้วที่จะยกขบวนไปพบน้องๆ ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย เตรียมพบกับกิจกรรมมากมาย

ติดตามกิจกรรมเรียนรู้อย่างสนุกสนานทางออนไลน์กับคาราวานวิทยาศาสตร์ได้ที่ fb

 

Image
กิจกรรมส่งสุขสนุกคิดกับคาราวานวิทยาศาสตร์ Fun Kit Wit Science Caravan


รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม:

 

funkitsNST2021

ประกาศรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ส่งสุขสนุกคิด กับ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2564

 

คู่มือปฏิบัติการสำหรับกิจกรรม คาราวานวิทยาศาสตร์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 


สอบถามข้อมูลและจองเข้าชมงาน :
สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด 
โทรศัพท์ 0 2577 9999 ต่อ 2111, 2123 
โทรสาร 0 2577 9911 
Email: [email protected]

line fb