คาราวานวิทยาศาสตร์ อว. สืบสาน รักษา ต่อยอดสู่ความยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

คาราวานวิทยาศาสตร์ อว. สืบสาน รักษา ต่อยอดสู่ความยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

         คาราวานวิทยาศาสตร์ อว. เฉลิมพระเกียรติฯ จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อเทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพด้านต่าง ๆ และเพื่อส่งเสริมการฝึกทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา สร้างประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านรูปแบบที่เข้าใจง่าย สนุกสนานเพลิดเพลิน และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-learning)      

         สนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามอัธยาศัย ไปกับกิจกรรมในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ประกอบด้วย ชิ้นงานสื่อสัมผัส ชิ้นงานวิทยาศาสตร์แบบสื่อสัมผัส การแสดงทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมอบรมสำหรับนักเรียน และกิจกรรมเสริมศึกษาอื่น ๆ ของ NSM ซึ่งนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกทักษะและกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ผ่านการทดลองด้วยตนเอง สร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้อย่างสนุกสนานที่จะช่วยกระตุ้นให้เยาวชนสนใจ เข้าใจ และเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

Image
Sale Kit
Image
Sale Kit 2

         คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. พร้อมแล้วที่จะยกขบวนไปพบน้อง ๆ ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ เตรียมพบกับกิจกรรมมากมายได้ที่จังหวัดต่าง ดังกำหนดการดังนี้

Image
กำหนดการ

สนใจเข้าร่วมงานฯ คลิก!!

Image
แบบลงทะเบียน

ติดตามกิจกรรมเรียนรู้อย่างสนุกสนานทางกับคาราวานวิทยาศาสตร์ได้ที่

 fb

 


สอบถามข้อมูลและจองเข้าชมงาน :
สำนักบริการผู้เข้าชม
โทรศัพท์ 0 2577 9999 ต่อ 2103
Email: nsm.scrv@gmail.com

line fb

ข่าวสารที่่คล้ายกัน