การบริการ (วันเวลา เปิด-ปิด)

การบริการ (วันเวลา เปิด-ปิด)

05-11-2021
Operator

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์, พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา, พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เลขที่ 39 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

วันและเวลาเปิดให้บริการ 
วันอังคาร - ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.30 - 15.00 น.

วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 09.30 - 17.00 น.

ปิดให้บริการทุกวันจันทร์ และวันจันทร์นักขัตฤกษ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2577 9999 ต่อ 2122, 2123

ข่าวสารที่่คล้ายกัน