รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

วันที่่
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ดาวน์โหลด
ยอดวิว
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2563
106 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนตุลาคม 2563
86 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกันยายน 2563
67 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2563
80 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกรกฎาคม 2563
60 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมิถุนายน 2563
80 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤษภาคม 2563
70 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนเมษายน 2563
61 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมีนาคม 2563
94 ครั้ง
มาตรฐานการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
71 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2563
64 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2562
75 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561
93 ครั้ง