รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

วันที่่
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ดาวน์โหลด
ยอดวิว
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2563
28 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนตุลาคม 2563
22 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกันยายน 2563
18 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2563
27 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกรกฎาคม 2563
19 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมิถุนายน 2563
20 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤษภาคม 2563
19 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนเมษายน 2563
14 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมีนาคม 2563
19 ครั้ง
มาตรฐานการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
19 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2563
18 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2562
18 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561
18 ครั้ง