รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

วันที่่
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ดาวน์โหลด
ยอดวิว
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2563
59 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนตุลาคม 2563
49 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกันยายน 2563
34 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2563
40 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกรกฎาคม 2563
32 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมิถุนายน 2563
43 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤษภาคม 2563
33 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนเมษายน 2563
30 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมีนาคม 2563
40 ครั้ง
มาตรฐานการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
32 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2563
30 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2562
29 ครั้ง
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561
50 ครั้ง