จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมวิทยาศาสตร์ อพวช. ได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ‘จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช’ ขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร ที่เปิดให้บริการนิทรรศการ และกิจกรรมเสริมศึกษา กับกลุ่มเป้าหมายในเขตเมืองชั้นในของกรุงเทพมหานคร ที่อาจไม่สะดวกในการเดินทางมายัง อพวช. คลอง ๕ ปทุมธานี
อ่านต่อ

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เมืองโคราช  NSM Science Square @ Korat เปิดแล้ว 1 ธันวาคม  2564 เวลา 9.00 น.- 16.00 น. ทุกวัน
อ่านต่อ

นิทรรศการของ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช

Booking your visitจองเข้าชมพิพิธภัณฑ์

ดูรายละเอียด

Virtual Museum

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 360 องศา

เผยแพร่ข้อมูลความรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถเข้าชมได้ตลอดเวลา แค่เพียงปลายนิ้วสัมผัสก็จะได้เห็นภาพเสมือนเดินทางไปชม ด้วยตาตนเอง ทั้งยังเปิดประสบการณ์ เสริมสร้างการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนทั่วไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

Virtual Museum

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 360 องศา

เผยแพร่ข้อมูลความรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถเข้าชมได้ตลอดเวลา แค่เพียงปลายนิ้วสัมผัสก็จะได้เห็นภาพเสมือนเดินทางไปชม ด้วยตาตนเอง ทั้งยังเปิดประสบการณ์ เสริมสร้างการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนทั่วไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด