จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมวิทยาศาสตร์ อพวช. ได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ‘จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช’ ขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร ที่เปิดให้บริการนิทรรศการ และกิจกรรมเสริมศึกษา กับกลุ่มเป้าหมายในเขตเมืองชั้นในของกรุงเทพมหานคร ที่อาจไม่สะดวกในการเดินทางมายัง อพวช. คลอง ๕ ปทุมธานี
อ่านต่อ

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เมืองโคราช  NSM Science Square @ Korat เปิดแล้ว 1 ธันวาคม  2564 เวลา 9.00 น.- 16.00 น. ทุกวัน
อ่านต่อ

นิทรรศการของ
จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช

Booking your visitจองเข้าชมพิพิธภัณฑ์

ดูรายละเอียด