ข่าวสาร อพวช

ข่าวสาร อพวช

ข่าวสาร อพวช

NSMROCKET01

NSM together with DIT to organize “Thailand CANSAT - ROCKET Competition 2024” สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนต่อยอดสู่เทคโนโลยีอวกาศ ชิงทุน 100,000 บาท

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย น.อ.คมสันต์ ประพันธ์กาญจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ลงนามความร่วมมือเตรียมจัดโครงการการแข่งขัน “Thailand CANSAT - ROCKET Competition 2024” ชิงทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท มุ่งสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศให้กับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี นางสาวจีรพัชรินทร์ อรรถจินดา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย อพวช. และพล.ต.เจษฎา คีรีรัฐนิคม ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับจรวดและอาวุธนำวิถี สทป. ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสายฝน ชั้น 2 พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

23-02-2024