รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

(ดาวน์โหลด)

วันที่่
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ดาวน์โหลด
ยอดวิว
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ 30 ก.ย.66 (Excel)
8 ครั้ง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566
70 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
229 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
192 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
186 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
254 ครั้ง