โซน 1 ประตูสู่วิวัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประตูสู่วิวัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                                                         ก้าวเข้าสู่เรื่องราวแห่งวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยผลักดันให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนับแต่อดีต ปัจจุบันและจะเป็นเช่นนี้ต่อไปในอนาคต

 

Highlight

     - นักเล่าเรื่องแห่งนวัตกรรมถ่ายทอดเรื่องราวของการสื่อสารต่าง ๆ ผ่านใบหน้า ด้วยเทคนิคแสง สี เสียง อันทันสมัย

 

 

 

หน้าหลัก

สารสนเทศ

โซน 2 การสื่อสารยุคก่อนประวัติศาสตร์

สารสนเทศ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน