โซน 3 การสื่อสารยุคอิเล็กทรอนิกส์

การสื่อสารยุคอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                                                               ตื่นตาตื่นใจไปกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่เกิดขึ้นหลังการค้นพบไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่ง เปรียบเสมือนกุญแจไขกล่องนวัตกรรมด้านการสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสารที่ถูกพัฒนาขึ้นเหล่านี้ได้ ย่อโลกการสื่อสารให้เล็กลงและมีคุณภาพมากขึ้นทั้งภาพและเสียง จนอาจกล่าวได้ว่าในยุคนี้ ระยะทางอาจเป็นเพียงอุปสรรคเล็ก ๆ ด้านการสื่อสารเท่านั้น

 

Highlight

    - สนุกกับการ ย้อนอดีตไปดูว่าโทรศัพท์ยุคแรก ๆ ทำงานอย่างไร ก่อนจะมาเป็นโทรศัพท์ทันสมัยในยุคปัจจุบันนี้

    - ร่วมสัมผัสประสบการณ์การทำงานในห้องบันทึกรายการโทรทัศน์ พร้อมเรียนรู้ว่า ภาพ เสียง สี จากที่หนึ่งมาปรากฏในโทรทัศน์ของเราได้อย่างไรและ เรียนรู้การทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง กว่าจะมาเป็นรายการโทรทัศน์ที่เราชม

 

 

 หน้าหลัก

สารสนเทศ

โซน 4 การคำนวณ

สารสนเทศ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน