โซน 5 คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                          ชมวิวัฒนาการเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ใช้ระบบคำนวณแบบแรงมนุษย์สู่ระบบอัตโนมัติ พร้อมรู้จักส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ล้วนเป็นปัจจัยสู่ความอัจฉริยะของคอมพิวเตอร์

 

Highlight

    - เรียนรู้ชุดคำสั่งเบื้องหลังการทำงานอันซับซ้อนของคอมพิวเตอร์ และได้เห็นวิวัฒนาการของภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีความเรียบง่ายมากขึ้นเรื่อย ๆ 

 

 

 หน้าหลัก

สารสนเทศ

โซน 6 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สารสนเทศ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน