โซน 6 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                                              รู้จักประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ที่เราอาจคาดไม่ถึง ทั้งการแพทย์ การศึกษา การคมนาคม การสื่อสาร ผ่านชิ้นงานสื่อประสมหลากแบบ 

 

Highlight

       - สัมผัสประสบการณ์จำลองการขับรถโดยใช้ระบบนำทาง ที่ช่วยพาเราสู่จุดหมายปลายทาง

สารสนเทศ

 

 

 หน้าหลัก

สารสนเทศ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน